Brandstofprijzen
Super 95:
€ 1,559
Super 98:
€ 1,671
Diesel:
€ 1,513
L.P.G.:
€ 0,680 19.06.2024
  • Contact

Contact

Camprilux a.s.b.l

Email bureau:   
contact(a)camprilux(dot)lu

Dit e-mail adres graag alleen gebruiken voor vragen de vereniging betreffend. Voor vragen over specifieke campings en/of beschikbaarheid, gelieve direkt kontakt op te nemen met de camping van uw keuze.

Postadres:   
Camprilux a.s.b.l
p/a Kengert
L-7633 Medernach


 

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of niet up-to-date is. Er wordt tracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk aan te bieden. Camprilux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Camprilux aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de informatie die te vinden is op de Camprilux website.Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Camprilux-site. Camprilux geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook. Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacy

Camprilux respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website.  De enige informatie die tijdens het bezoeken van de site wordt verzameld en opgeslagen, is het adres van de computer van waaruit de pagina wordt bekeken, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mailadres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden en contact met u hierover op te nemen. Deze informatie wordt niet aan derden beschikbaar gesteld.

Copyright

Camprilux behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten) voor die verband houden met de informatie die op deze website verstrekt wordt (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Camprilux is het verboden de informatie op deze website te gebruiken, produceren of beschikbaar te stellen aan derden. Deze disclaimer en website zijn opgesteld volgens het Luxemburgs recht, dat erop van toepassing is.

Design & Realisatie

MEDIA-CONSULTING-PINT GmbH
15, Hauptstroos
L-9753 HEINERSCHEID
Luxemburg

E-Mail:
www.mc-pint.com

#lovecampinginluxembourg