Brandstofprijzen
Super 95:
€ 1,267
Super 98:
€ 1.325
Diesel:
€ 1.117
L.P.G.:
eur 0,523 18.06.2018

Camping Key Europe

Het verheugt ons u de Camprilux Camping Key Europe voor te stellen, ze kost voor het kalenderjaar 2018 16,00 euro.

Alle nationale en lokale voordelen, die deze kaart u biedt en tips en suggesties vindt u links in de lijst aan de linkerkant boven onder "campings uitgebreid zoeken", "Camping Key Europe voordelen" en op de individuele camping-pagina's. U kunt ook de brochure met de voordelen downloaden zie link beneden.

Internationale voordelen staan op www.campingkey.com

Camprilux Camping Key Europe biedt u een aansprakelijkheidsverzekering, indien u nog niet verzekerd zou zijn. Deze verzekering dekt schade en ongevallen voor de kaarthouder en zijn gezin (en maximaal 3 kinderen jonger dan 18 jaar). Hier vindt u de details en een claim-formulier.

De kaart is geldig gedurende het kalenderjaar dat op het jaarmerk aan de voorkant van de kaart staat aangegeven. Een Camping Key Europe is geldig in alle Europese landen en verplicht in de Scandinavische landen. De kaart kan elk jaarverlengd worden op alle campings, die lid van Camprilux zijn, bij de uitgevende organisatie Camprilux of hier. De Camping Key Europe is alleen geldig wanneer deze is ondertekend.

De verkoopsvoorwaarden kunt u hier onder downloaden als pdf

Wij wensen u een mooie kampeervakantie in Luxemburg!